top of page
2022 Ulrich Fredberg-doctor.png

Det handler om mennesker

• HURTIGERE KRÆFTUDREDNING

Jo hurtigere en kræftdiagnose stilles, jo større chance for overlevelse.
På nogle sygehuse er der succesfulde udredningsforløb, som ikke er taget i brug på nabosygehusene. Overlevelse skal ikke være bopælsafhængig.

• BEDRE ARBEJDSMILJØER OG LIGELØN

Personalet skal fløjte på vej til arbejde, de skal udfordres og have mu- lighed for at udfordre ledelsen og systemet – og de skal behandles lige. Kvindeløn skal erstattes med ligeløn!

• MINDRE KONTROL OG MERE TILLID

Udvikling og innovation kan ikke topstyres. Vi skal vise sundhedspersonalet mere tillid til forsøg med tiltag, der kan forbedre patientforløb og frigøre ressourcer. På den måde kan vi bedst organisere os for patienten.

• FLERE LÆGER TIL PSYKIATRIEN

Vi har for få hænder til patienterne i psykiatrien. Yngre læger under ud- dannelse skal obligatorisk omkring psykiatriske afdelinger for at styrke og prioritere psykiatrien som fagområde og behandlingssted.

MIN POLITIK GENERELT

Mit fokus i politik er målrettet sundhedsvæsenet. Det er dét, jeg ved mest om, og det er med afsæt i mit virke som læge, at jeg er gået ind i politik.

 

Derudover er jeg overbevist om, at vi skal lave markante ændringer i det store billede, for at efterlade et bedre klima til vores børn, og jeg tror på, at mere frihed giver flere muligheder for den enkelte såvel som for samfundet.

bottom of page